Vyhledejte autodíl dle modelu vozidla

nebo čísla dílu

 • /
 • Ekologická likvidace

Zprostředkováváme ekologickou likvidaci automobilů

K vydání potvrzení o ekologické likvidaci musí vlastník předložit:

Fyzická osoba

 • automobil
 • TP,OP
 • pokud bylo vozidlo získané v dědictví - dědické rozhodnutí

V případě, že automobil nepředává majitel vozidla:

 • plná moc nemusí být notářsky ověřená
 • platný občanský průkaz osoby, která byla majitelem vozidla

Právnická osoba (firmy)

 • automobil
 • TP,OP
 • platný výpis z obchodního rejstříku nebo potvrzení o přidělení IČ
 • razítko firmy

V případě, že automobil nepředává majitel firmy:

 • plná moc nemusí být notářsky ověřená
 • platný občanský průkaz osoby, která byla majitelem firmy zmocněna k likvidaci vozidla

Kde vám nabízíme odvoz zdarma?

 • carswreck@seznam.cz
 • 420 776 644 448

Naše služby, které nabízíme